• 4 issues for  R145.30 *
    Aprofita aquesta oferta. Suscriu-te a la revista que edita, des de fa més de trenta anys, el Seminari del Poble de Déu

Canvi de Mentalitat

Ja pots rebre la teva subscripció digital al moment!

Aquesta revista trimestral de pensament cristià, amb trenta anys de vida, és editada pel Seminari del Poble de Déu. Divulga la reflexió sobre temes relacionats amb l'Església i l'Evangeli des d'una perspectiva vivencial que fomenta els aspectes humanístics i antropològics de la fe.

View back issues

Price subject to applicable taxes (VAT)

language: Catalan
country : Spain
Publisher: APPEC
Available on:

Customers who read Canvi de Mentalitat  also read these magazines


May-14
12 issues /  R210.81

May 2014
12 issues /  R478.06

Edition 3 2014
10 issues /  R254.70

Summer 2014
1 issue  /  R42.00

011
1 issue  /  R64.13

May 2014
12 issues /  R252.00

May 2014
12 issues /  R512.70

May 2014
12 issues /  R158.09

May-Jun-2014
6 issues /  R210.82

Mollie Makes DIY Fashion
1 issue  /  R117.10

May 2014
12 issues /  R439.38

Spring-14
4 issues /  R189.73
Read magazines anywhere.
Read articles every day.
Online, offline and on all your devices.
To see magazines done correctly look at Zinio
-Huffington Post